Skrivevejledning

Alle vil jo gerne skrive ind til Passé. Men hvordan er det nu lige, man gør?

Det får du svar på her i skrivevejledningen. Herunder kan du læse, hvem der kan bidrage, hvornår man skal sende bidraget, og hvor man skal sende det hen. Derudover har vi nogle krav til formalia, som skal overholdes.

Hvem, hvornår og hvordan?

Vi har kun ét decideret krav til, hvem der kan få bidrag med i tidsskriftet: Du skal være indskrevet på KU med Historie som hoved- eller sidefag.

Vi udgiver Passé hvert semester, men du kan indsende bidrag året rundt. Vores deadlines plejer at ligge i starten af marts og oktober.

Du skal sende en mail med bidraget til tidsskriftetpasse@gmail.com.

Genre og form

Passé modtager to typer bidrag: videnskabelige artikler og ”alt det andet”.

Videnskabelige artikler

Denne kategori dækker over klassiske historievidenskabelige artikler. Det faglige indhold er helt op til dig – vi vil gerne læse om både kvindekamp og kuglelejer. Til gengæld har vi nogle specifikke krav til form og formalia.

Form

Eksempel1
Eksempel 1. Her kan du se et eksempel på manchet og underrubrik, som du kan lade dig inspirere af. Til gengæld skal du ikke lave spalter eller anden formatering i dit indsendte dokument – det sørger vi for.

Artiklen skal være udstyret med en manchet, der giver en introduktion til den centrale problemstilling. Den må meget gerne fungere som appetitvækker.

Vi vil også gerne have, at du laver underrubrikker med sigende titler for afsnittenes indhold.

Vi stiller ikke samme krav til afsnit om metode og historiografi som der gøres til eksamensopgaver, men det kan sagtens være relevant for en artikel. Vi lægger vægt på formidling og ønsker ikke uredigerede eksamensopgaver.

Du må gerne medtænke billeder og grafik, når du skriver artiklen. Til de fleste artikler er tre illustrationer passende. Illustrationerne vedhæftes mailen i et separat dokument med kildehenvisning og billedtekst. Se billedvejledningen her.

Formalia

Artiklen skal have et omfang på 5-10 normalsider á 2400 anslag.

Citater skrives med almindelig font og ikke i kursiv. Citater skrives i dobbelt citationstegn (“).

Referencer skrives i fodnoter. Ved første henvisning til et værk bringes den fulde bibliografiske information. Brug herefter en kort form (og ibid., når det er relevant).

Eksempel2
Eksempel 2. Herunder er et eksempel på nemt overskuelige fodnoter. Sørg for, at dine fodnoter er samme skrifttype som resten af dokumentet.

”Alt det andet”

Kategorien her henviser til en bred vifte af tænkelige og utænkelige historierelaterede bidrag. Det kan f.eks. være debatindlæg, rejsebeskrivelser, anmeldelser, kildeudgivelser eller opskrifter – fortsæt listen selv.

Grænsen for denne slags bidrag er fem sider. Hvis der er tale om en slags artikel, skal den udstyres med en manchet.

Hvis du har en idé til et bidrag, skal du ikke tøve med at sende det ind. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du altid skrive til os på tidsskriftetpassse@gmail.com eller på https://www.facebook.com/tidsskriftetpasse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.